Zahradní slavnost k 25. výročí založení DSS Sedlec a 50. výročí založení SPMP ČR

31. 5. 2019

 

Zahradní slavnost Sedlec

SK Slavoj SPMP Praha - jih

Fotografie ze sportovních aktivit naleznete v podsekci "  Akce, které již proběhly  2019"