AKTUALIZACE

15.02.2019 12:00

Proběhla aktualizace 

podsekce Akce, které proběhly 2018 (SK Slavoj SPMP Praha - jih).

Akce, které proběhly 2019 (SK Slavoj SPMP Praha - jih).

Svépomocná skupina.

"Pochod za povidlovým koláčem"

Pobyty 2019