NOVINKY A AKCE

V rámci pobočného spolku SPMP Praha - jih byl založen turistický klub TK SEMTAM Praha - jih, pod vedením Jany Čajkové. Náš klub bude pořádat jednodenní turistické výlety, víkendové akce v přírodě, zaměříme se na poznávání našich měst, hradů, zámků a jiných zajímavostí. 

Akcí se mohou zúčastňovat členi kteréhokoliv pobočného spolku , jejich rodinní příslušníci, kamarádi, přátelé.

 

 

AKCE A VÝLETY

 

Pochod za povidlovým koláčem 2019

Dobrý den všem, letošní "Pochod za povidlovým koláčem" se uskuteční v sobotu  30.3. 2019. Plánuji opět trasu cca 6 km, je to pohodová cesta téměř stále po rovině. Start je v Benešově a jde se směrem k zámku Konopiště. Bližší informace týkající se odjezdu, registrace apod. zašlu později všem přihlášeným. Někteří z vás se mi již přihlásili s předstihem, těm tuto informaci posílám pro jistotu, ostatní můžete posílat přihlášky (použijte přihlášku na jednodenní akci) na adresu: janas.cajkova@gmail.com 

Děkuji a těším se na vás Jana Čajková 

 

PŘIPRAVUJEME

Akademie pro občany, seniory a zdravotně handicapované - nabídka akce.

Ze statistického hlediska jsou senioři a zdravotně postižení nejohroženější skupinou zasaženou kriminální činností. V rámci výročí 50. let SPMP ČR jsme navázali spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy, abychom společně zorganizovali první ročník Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality páchanou na našich nejslabších. "Akademie" je cyklus vzdělávacích programů vedených moderní alternativní metodou srozumitelnou i pro naše osoby s handicapem. V rámci tohoto cyklu mohou členi SPMP ČR absolvovat třináct přednášek, které se budou pravidelně konat každý týden v zasedací místnosti ve druhém patře v Karlíně, Karlínské náměstí 12, Praha 8. Den a hodinu operativně domluvíme podle potřeb zúčastněných. Bude to vždy stejný všední den a stejná hodina (třeba od 13 - 15hod).  Na každou přednášku bude zajištěno občerstvení. Účastníci se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí či o povinnostech při chovu psů. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.

Slavnostní zahájení Akademie proběhne v únoru 2019. Po absolvování akademie každý dostane upomínkový list a drobné předměty potřebné k zajištění bezpečnosti občana. Pro členy SPMP ČR je tato akce zdarma. Nečleni budou hradit poplatek za občerstvení. Přihlášky  mohou zájemci vyplnit a poslat pomocí přihlášky na jednodenní akci  nebo na webových stránkách  https://www.spmppraha-jih.cz/.  Můžete telefonovat své dotazy na níže uvedené telefonní číslo. Organizátor: Dana Lacinová, tel.: 606 511 304 po 17 hodině, Zuzana Bláhová, tel.: 732988250

 

 

 

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: