Novinky a akce

 

V rámci pobočného spolku SPMP Praha - jih byl založen turistický klub TK SEMTAM Praha - jih, pod vedením Jany Čajkové. Náš klub bude pořádat jednodenní turistické výlety, víkendové akce v přírodě, zaměříme se na poznávání našich měst, hradů, zámků a jiných zajímavostí. Pořádáme každoroční návštěvu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. 

AKCÍ SE MOHOU ZÚČASTŇOVAT ČLENOVÉ KTERÉHOKOLIV POBOČNÉHO SPOLKU, JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, KAMARÁDI, PŘÁTELÉ.

 

Akce a výlety:

 

Pochod za povidlovým koláčem 2018

Akce již proběhla, zúčastnilo se celkem 21 osob. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První skupina pod vedením Jany Čajkové šla pěšky - 13 osob a druhá skupina vedená Danou Lacinovou - 8 osob, kombinovala cestu ekovláčkem z Benešova. První skupina během pochodu hrála poznávací hry, každý získal povidlový koláč + diplom a druhá skupina uskutečnila Cestu s medem za medvědem, každý získal poklad z rybníka + diplom. Máme krásné fotografie s vodníkem, který pobíhal na Konopišti kolem rybníka a lákal nás ke koupání, prý potřebuje naplnit svoje hrníčky :-) Ale voda byla studená a nikomu se nechtělo. V závěru jsme se všichni potkali na nádraží v Benešově a společně jsme jeli do Prahy. Všichni jsme byli unavení a šťastní. Počasí nám velice přálo, bylo krásně slunečno. Příští rok budeme opakovat. Zapsala Dana Lacinová                                                                                                                                                                              

Dřevčice 26. 5. 2018                                                                                                                                                                    Akce již proběhla, tentokrát jsme se sešli ve velmi hojném počtu 31 účastníků, opět se počasí vydařilo, pán tvrze nás již očekával se svým parťákem oslíkem Baronem, kterého jsme mohli nakrmit sladkou mrkví. Soutěžili jsme např. v hodu balonem na koš, ve štafetě s kolíkem, v hodu na cíl a dalších aktivitách. Kdo si chtěl protáhnout trochu tělo, mohl zkusit jízdu na koloběžce. Po obědě byla trocha tance a pak už hurááá domů.

 

Akce parník - Cecílie

Tento rok bude parník 6. 10. 2018 od 10 do 12 hodin. Odjezd bude z Dvořákova nábřeží, pravděpodobně stanoviště č. 9.  Je nutné, aby se každý písemně přihlásil pomocí přihlášky na jednodenní akci, která vychází v našem "Dopise členům". Přihlášku můžete odevzdat v kanceláři v Karlíně během návštěvních hodin, na kterékoliv akci pořádané SPMP ČR pobočným spolkem Praha - jih, poslat e-mailem nebo poštou. Přihlášky posílejte do 21. 9. 2018 včetně. Kdo tak neučiní, tomu nemůžeme zajistit volné místo na lodi. Na palubu budou přednostně vpuštěni přihlášení účastníci. Podle přihlášek také budeme kontrolovat, zda jste členem některého pobočného spolku SPMP ČR a jestli plníte své členské povinnosti, tzn., zda platíte členské příspěvky. Kdo tak neučiní, tomu nemůžeme zajistit volné místo a v případě obsazené lodi nebude vpuštěn na palubu. Cena vstupného bude zvýhodněná pro platící členy.                                                                                                                                                                                           Všem děkuji za trpělivost při nástupu na loď. Těšíme se na vás. Za SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih.  Dana Lacinová tel.: 606 511 304

 

Připravujeme  

 

Akademie pro občany, seniory a zdravotně handicapované - nabídka akce                                                                                    Ze statistického hlediska jsou senioři a zdravotně postižení nejohroženější skupinou zasaženou kriminální činností. V rámci výročí 50. let SPMP ČR jsme navázali spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy, abychom společně zorganizovali první ročník Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality páchanou na našich nejslabších. "Akademie" je cyklus vzdělávacích programů vedených moderní alternativní metodou srozumitelnou i pro naše osoby s handicapem. V rámci tohoto cyklu mohou členi SPMP ČR absolvovat třináct přednášek, které se budou pravidelně konat každý týden v zasedací místnosti ve druhém patře v Karlíně, Karlínské náměstí 12, Praha 8. Den a hodinu operativně domluvíme podle potřeb zúčastněných. Bude to vždy stejný všední den a stejná hodina (třeba od 13 - 15hod).  Na každou přednášku bude zajištěno občerstvení. Účastníci se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí či o povinnostech při chovu psů. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.
Slavnostní zahájení Akademie proběhne v únoru 2019. Po absolvování akademie každý dostane upomínkový list a drobné předměty potřebné k zajištění bezpečnosti občana. Pro členy SPMP ČR je tato akce zdarma. Nečleni budou hradit poplatek za občerstvení. Přihlášky  mohou zájemci vyplnit a poslat pomocí přihlášky na jednodenní akci  nebo na webových stránkách  https://www.spmppraha-jih.cz/.  Můžete telefonovat své dotazy na níže uvedené telefonní číslo. Organizátor: Dana Lacinová, tel.: 606 511 304 po 17 hodině, Zuzana Bláhová, tel.: 732988250

 

Šumava

Chtěla bych tímto zjistit orientačně případný zájem o týdenní pobyt květen/červen 2019 na Šumavě v Srní s individuální asistencí, turisticky zaměřený, pro zdatnější chodce. Objekt není bezbariérový, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální zařízení a TV na každém pokoji. Můžete mi napsat na email: janas.cajkova@gmail.com nebo SMS na telefon 602332828. Tuto informaci bych potřebovala vědět do 30. 8. 2018, popř. do konce září 2018

Děkuji a přeji všem krásné prázdniny Jana Čajková

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: