SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (SPMP ČR) je celostátní nezisková organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. SPMP ČR vznikla v roce 1969. Sdružuje lidi s postižením, jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb a další odborníky. SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih je organizační složkou tohoto celorepublikového spolku.

 

Naší vizí je - SPOLEČNOST PRO VŠECHNY.

 

Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny mají stejné životní příležitosti jako všichni ostatní ve společnosti

 

Lidé s mentálním postižením jsou rovnoprávnými občany České republiky. Mají stejná práva být zařazeni do společnosti při jakémkoli stupni postižení.

 

Lidé s mentálním postižením mají možnost žít nezávislým způsobem života. 

 

O lidi s mentálním postižením nejen pečujeme, ale především jim poskytujeme podporu, aby se mohli rozhodovat a také uplatnit a rozvíjet svůj talent a schopnosti, kterými disponují.

 

Rodiče a přátelé lidí s mentálním postižením spojují své osobní zkušenosti s poznatky odborníků při hledání a využívání nových metod podpory lidem s mentálním postižením.

 

Lidé s mentálním postižením jsou rovnoprávnými občany České republiky. Mají stejná práva být zařazeni do společnosti při jakémkoli stupni postižení.

 

Lidé s mentálním postižením mají možnost žít nezávislým způsobem života. 

 

Naším cílem je

Zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení bez rozdílu jejich věku.