Informace o nás

SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih vznikl 5.1.2015 ustanovující schůzí. 

Do tohoto pobočného spolku patří všichni členové původního OV SPMP Praha 2,4,11,12, a 10,15 a dalšími členy se mohou stát libovolně, podle svého rozhodnutí, členi ostatních obvodů, nezávisle na adrese svého bydliště, tzn.třeba mimopražský člen. Budou vám přístupné všechny akce pořádané SPMP ČR, nezávisle na tom, ve kterém pobočném spolku jste členy. Zásadou je, že můžete být členem pouze v jednom pobočném spolku SPMP ČR a členský příspěvek platíte také v jednom pobočném spolku.

 

Co děláme

Náš spolek pořádá kulturní akce, pobytové rehabilitační akce dotované s asistencí, pobytové akce dotované i nedotované bez asistence, zahraniční pobyty, sportovní klub SK Slavoj Praha - jih, sportovní klub Šemík Praha - jih, sportovní akce, kurzy se zaměřením na arteterapii, turistické akce, víkendové pobyty, poznávací vycházky Prahou, výlety parníkem. Velmi se zajímáme o tvorbu a připomínkování zákonů, které se týkají lidí s mentálním postižením a jejich rodičů - pečovatelů. Také nás zajímá vše o připravovaném sociálním bydlení. 

Historie projektu

SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih, dříve fungoval jako jednotlivé Místní organizace SPMP ČR. Patří k nám Místní organizace dřívější Prahy 2, Prahy 10, 13, 15 a Prahy 4, 11, 12. Patří k nám i sportovní kluby SK Slavoj a SK Šemík. Jednotlivé Místní organizace neměly právní subjektivitu a proto bylo toto uspořádání nepružné. Spojením jednotlivých Místních organizací vznikly pobočné spolky, které by měly být v mnohém pružnější.

                                                  

Naši uživatelé

Jsme zde pro všechny příznivce lidí s mentálním postižením. Jsme zde pro všechny, kteří pečují o své blízké se zdravotním postižením.