GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážení členové SPMP ČR,

jak určitě víte, od 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení (EU) 2016/679 pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) vydané Evropskou unií. Obecně pro spolky to nemění nic zásadního.

Rádi bychom vás informovali o změnách ohledně ochrany osobních údajů v rámci SPMP ČR.

  • Osobní údaje členů pobočných spolků SPMP ČR se zpracovávají za účelem evidence členské základny. Zpracování dat do evidence členů nevyžaduje souhlas členů. Evidence členské základny je oprávněným zájmem správce. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a e-mail. K těmto údajům má přístup pobočný spolek a hlavní spolek. Kontakty a fotografie účastníků aktivit za účelem informování našich členů a veřejnosti se zpracovávají na základě souhlasu. 

  • Zveřejnění kontaktních informací (jméno, příjmení, email a telefon) na jednotlivé pobočné spolky na webových stránkách SPMP ČR vyžaduje Váš souhlas, který nám udělíte od roku 2015 při ročním výkazu.

  • Osobní údaje členů výborů a kontrolních komisí pobočných spolků SPMP ČR, za účelem registrace spolku a pobočných spolků ve spolkovém rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze se zpracovávají pro zapsání změn, pro výmaz a založení nového pobočného spolku, pro likvidaci spolků dle zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku se uvádí jméno, příjmení, datum narození a adresa - souhlas se zpracováním osobních údajů v takovém případě není třeba. Pro uchování dokumentů, které se poslali na soud, se vyžaduje souhlas. Dokumenty budou uschovány po dobu funkce ve výboru a v kontrolní komisi.

Děkujeme za spolupráci a za pochopení

S pozdravem,

 

V Praze, 25.5.2018

Republikový výbor SPMP ČR