Zápisy, usnesení

Usnesení  členské schůze SPMP ČR  pobočný spolek  Praha – jih

 

konané dne 17. 12. 2016 v Karlíně, Karlínské nám. 12, Praha 8

přítomno: 37 členů                 omluveno: 15               členů   1 host

 

1)     Projednání a schválení programu schůze

Návrh a schválení zapisovatele – Jany Čajkové

- schváleno jednohlasně

 

2)     Seznámení se s hospodařením v roce 2016

Viz. Příloha 1

-        schváleno jednohlasně

 

3)     Rozpočet na rok 2017

Viz. Příloha 2

-        Schváleno jednohlasně

 

4)     Manipulační poplatky navrženy následující

-        pobytové akce týden a delší – 100 Kč/osobu/pobyt (jedno sto korun)

-        víkendové akce – 50Kč/osobu/víkend (padesát korun)

-        manipulační poplatek je nevratný

-        v případě storna pobytu jeden týden před nástupem na pobyt, bez sehnání náhradníka - stornovací poplatek ve výši 75% celkové ceny pobytu + nevratný manipulační poplatek

-        přebytek manipulačního poplatku lze použít na odměnu vedoucímu organizujícímu akci nebo na jiné aktivity

-        ve vyúčtování budeme manipulační poplatek uvádět v ostatních nákladech ve prospěch našeho pobočného spolku

- schváleno bez výhrad

                                                                                                                 

5)              Schválení účelového využití členských příspěvků a manipulačních poplatků. Z členských příspěvků a manipulačních poplatků lze hradit kulturní a společenské akce – lístky do divadla, muzikály apod.Z těchto prostředků bude uhrazen také účastnický poplatek delegátům na Národní konferenci konanou v Praze v červnu 2017

                                    - schváleno jednohlasně

 

6)     Schválení hospodaření s finančními prostředky na účtu u FIO banky a v pokladně.

Úhrady probíhají přes internetové bankovnictví, schvalování jednotlivých úhrad probíhá systémem per rollam – souhlas vyjádřený elektronicky, výhody – jednoduchost, operativnost

-        schváleno jednohlasně

 

7)     Schválení částky, s jakou může disponovat předseda bez souhlasu                    

místopředsedů

-        navržená disponibilní výše je 5.000Kč (pět tisíc korun)

-        transakci vždy neprodleně oznámí ostatním členům výboru a nechá si ji schválit (e-mail)

-        při placení záloh na pobyty, musí být příslušná částka vybraná od účastníků a uložená na účet, pak oznámit výboru výši příkazu k úhradě a nechat si ji schválit (e-mail)

        - schváleno bez výhrad

 

8)     Schválení hospodaření s finančními prostředky v pokladně.

Z důvodu operativnosti je maximální výše hotovosti v pokladně 20.000 Kč (dvacet tisíc korun)

-        schváleno jednohlasně

 

9)     Volba delegátů na Národní konferenci 2017

Navržení delegáti – Mgr. Bohuna Juranková a Zuzana Bláhová

-        schváleno jednohlasně

 

10) Diskuze

Připomínka k lepší koordinaci termínů jednotlivých akcí – akce se datově překrývají

 

Zapsala: J. Čajková                                  Předsedkyně: D. Lacinová